Sesjon 4A Hvordan skal vi ruste Norge for fremtiden?
Sesjon 4A Hvordan skal vi ruste Norge for fremtiden? Sesjonsansvarlige: Vibeke Kløvstad, IKT-senteret og John Krogstie, NTNU Det er behov for å styrke kunnskapsnasjonen Norge. Vi trenger ikke avanserte analyser for å forstå at kompetansebehovet i Norge om 20-30 år ser helt annerledes ut enn det gjør i dag. Sentrale problemstillinger er hvorvidt vi har en kompetent arbeidsstyrke som vil være rustet for endring og de store oppgavene og hvorvidt norsk utdanningssystem leverer den arbeidskraft Norge trenger i det 21. århundre, med spesiell fokus på IKT-kompetanse? Sigve Indregård vil si noe om den nylig publiserte NoU’en: Fremtidens skole forteller om hva elevene vil ha behov for å lære på skolen i et 20-30 års perspektiv. Professor Arne Krokan fra NTNU vil drøfte hvorvidt vi har en arbeidsstyrke i dag som møter de nye digitale utfordringene og løsningene vi står ovenfor. Direktør Trond Ingebretsen ved IKT-senteret vil konkret fortelle hvordan IKT innføres ovenfor 750 000 brukere i utdanningssektoren. Foredragsholdere: Sigve Indregard Arne Krokan Trond Ingebretsen Sigve Indregard, Morgenbladet Arne Krokan, NTNU Trond Ingebretsen, IKT-senteret
Default Presenter
10/29/2015 9:30:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry