Sesjon 3B Hvordan utnytte leverandørenes kompetanse allerede i planleggingsfasen av IT-prosjekter?
Sesjon 3B Hvordan utnytte leverandørenes kompetanse allerede i planleggingsfasen av IT-prosjekter? Sesjonsansvarlig: Jens Nørve, DIFI Vegvesenet og Skatteetaten presenterer hvert sitt case om hvordan de har lagt til rette for å bruke leverandørenes kompetanse når de skal lage gode løsninger for brukerne. Avslutningsvis snakker Difi litt om innovativt partnerskap, som kommer i det nye anskaffelsesregelverket neste år. Innledning ved Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Bruk av Proof of Concept for å dra nytte av Leverandørenes innovasjonskraft Innovasjon og løsningsdesign sammen med leverandører ved bruk av «Proof of concept» i Statens vegvesen Seksjonssjef Kim Rune Borgersen, Statens Vegvesen Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO og KS) inviterte Skatteetaten til dialog med markedet om utformingen av et modernisert Folkeregister. Hensikten var å syreteste enkelte prosjektstrategier, samt forberede markedet på det kommende prosjektet. Resultatet var mange gode innspill på blant annet migreringsstrategi, arkitektur og løsningsprinsipper, samt anskaffelsesstrategi. Prosjektleder Øyvind Roseth og Seniorrådgiver Morten Aune Johannessen, Skatteetatens IT- og Servicepartner Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap gjør det mulig å samarbeide med leverandørene tidlig i IT-prosjektet Innovativt partnerskap, som kommer i det nye anskaffelsesregelverket neste år vil gjøre det enklere å starte samarbeid med leverandøren tidligere i systemutviklingsprosessen. Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Foredragsholdere: Kim Rune Borgersen Øyvind Roseth Morten Aune Johannessen Mari Vestre Kim Rune Borgersen, Statens vegvesen Øyvind Roseth, Skatteetatens IT- og Servicepartner Morten Aune Johannessen, Skatteetatens IT- og Servicepartner Mari Vestre, DIFI
Default Presenter
10/29/2015 8:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry