Sesjon 1B Stor, større, stuck - blir man en fange i det lange programmet?
Sesjon 1B Stor, større, stuck - blir man en fange i det lange programmet? Sesjonsansvarlige: Lars Erik Antonsen, NAV IKT og Bjørn Rollheim, SopraSteria Perspektiver på fleksibilitet, gevinstrealisering og modning i store digitaliseringsprosjekter. Fokus kommer til å ligge på gevinstrealisering og store(les: langvarige) prosjekter. I hvilken grad har man handlingsrom til å nyttiggjøre seg modningen som skjer underveis i et stort prosjekt/program; kan man justere på realiseringsmodell, konseptert og forretningsstrategiske mål, og hvordan går man fram for å utnytte handlingsrommet. Erfaringer og betraktninger om «Er det lange programmet feil svar på riktig spørsmål? Gevinstrealisering og store programmet».
Default Presenter
10/28/2015 10:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry