Sesjon 4C Utfordringer og gevinster ved bruk av felleskomponenter
Sesjon 4C Utfordringer og gevinster ved bruk av felleskomponenter Sesjonsansvarlig: Rune Sandland, KS, Astrid Øksenvåg, eKor, Arild Jansen, UiO og Arne Thorstensen, Skatteetaten I sesjonen vil vi presentere teori og «best practice» for samfunnsøkonomiske analyser. Ingunn Cowan fra Lånekasssen vil fortelle om deres erfaringer og gevinsuttak i en statlig virksomhet. Likeledes vil Nina Fossbakken og Elin Darell fortelle om Stjørdal kommunes erfaringer med bruk og gevinstuttak fra en kommune. Arild Jansen vil gi oss en historisk gjennomgang inn mot en debatt. Vi avslutter sesjonen med en åpen diskusjon av hvilke erfaringer vi har gjort så langt med å ta i bruk fellesløsninger og hvordan vi kan oppnå ønskede gevinster, og spørsmål fra salen. Foredragsholdere: Arild Jansen Nina Fossbakken Ingunn Cowan Arild Jansen, UiO Nina Fossbakken, Stjørdal kommune Ingunn Cowan, Lånekassen
Default Presenter
10/29/2015 9:30:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry