Åpningsplenum onsdag 28. oktober kl. 09.00
- Velkommen - Bør Innovasjon styres? Viktige forutsetninger for endring er evne og vilje til digitalisering og innovasjon. Vi skal øke effektivitet og bedre kvalitet i de offentlige tjenestene, og skape helt nye innovative tjenester. Dette forutsetter også et helt annet syn på brukere, kunder og samarbeidspartnere. Ledere i offentlig sektor må forstår kraften i, og kunne styre den digitale utviklingen. NOKIOS presenterer dyktige foredragsholdere som kan gi oss et lite innblikk i hva som må til for å skape evne til endring. Anders Lier, Innovation Forum Anders Lier Innovation Forum har innovasjon som sitt fokusområde. Vi har invitert deres styreformann til å fortelle litt om hvordan de og deres medlemmer jobber med innovasjon og teknologi. Lars Bjerke, Asker kommune Lars Bjerke Asker kommune har satt innovasjon på dagsordenen for å møte fremtidens mange samfunnsfloker. Svaret på dette er en offensiv innovasjonsstrategi med en egen prosjektmetodikk for styring, gjennomføring og gevinstrealisering. Kommunen fikk for dette arbeidet tildelt 2. plassen i KMD/DIFI sin innovasjons pris for 2015. Rådmann Lars Bjerke forteller litt om hvordan man jobber med ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser i Asker kommune.
Default Presenter
10/28/2015 8:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry