Sesjon 1C Big data i offentlig sektor og personvern.
Sesjon 1C Big data i offentlig sektor og personvern Sesjonsansvarlig: Jørund Leknes, Kantega og Hallstein Husand, Datatilsynet Big Data er en samlebetegnelse på teknologi knyttet til sammenstilling av mange datakilder, prosessering av store datamengder og mer avansert og automatisert analyse av data. Big Data kan i offentlig sektor for eksempel brukes til å predikere kriminalitet, tilpasse undervisningsopplegg til en enkelt elevs behov og mer treffsikker diagnostisering i helsevesenet. Sammenstilling av data kan samtidig utfordre personvernet, blant annet fordi vi kan samle så mye informasjon at anonymiserte data kan identifiseres. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss mulighetene Big Data gir uten samtidig å krenke folks privatliv?
Default Presenter
10/28/2015 10:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry