Sesjon 3C Smarte byer for smarte mennesker
Sesjon 3C Smarte byer for smarte mennesker Sesjonsansvarlige: John Krogstie, NTNU og Leif Skiftenes Flak, UiA Smarte byer – Smart cities har vært et begrep i flere år, først gjort populært gjennom de store IT-leverandørene, men etter hvert også gitt innhold gjennom større utviklingsprosjekter også i Norge. Smarte byer kan ha stor betydning for energieffektivisering og ressursbruk generelt i byer og bygder, og har konsekvenser for bygninger, infrastruktur, byplanlegging, mobilitet, helse, livskvalitet og mye mer. Det foregår en rask utvikling i feltet internasjonalt og i Norge, både i byer, industri, forskning og utdanning. Intensjonen med sesjonen er å dele erfaringer fra utvalgte norske prosjekter for å øke forståelsen for dette nye fenomenet og inspirere til nye tiltak. Innledning ved John Krogstie, NTNU: Kort status på smarte byer, med fokus på Norge og Europa Innlegg ved Gerd Seehuus, Stavanger kommune TRIANGULUM-prosjektet som Stavanger har sammen med Manchester og Eindhoven, er ett av 9 fyrtårnsprosjekt fra første utlysningsrunde for Smart Cities & Communities i EUs Horisont 2020 program. De tre byene gjennomfører pilotprosjekter med løsninger som integrerer energi, mobilitet og IKT på nye måter og som skal gjentas andre steder. Det lokale triple-helixsamarbeidet tar samfunnsansvar og adresserer flere av utfordringene byregionene står overfor og vektlegger effektene og synergiene dette vil gi for Stavangerområdet. Partnerskapet på tvers av offentlig sektor, forskning og privat sektor mener løsningene blir helt sentrale når framtidens bærekraftige byer skapes, med nyttige og gode løsninger til beste for og med involvering av den enkelte innbygger. Innlegg ved Leif Skiftenes Flak, Universitetet i Agder H2020 prosjektet Smart Mature Resilience Smart Mature Resilience (SMR) er et nytt H2020 prosjekt frå programmet Secure Societies. SMR prosjektet har et budsjett på 4,6 millioner euro og 13 partnere: CIEM/UiA som vitenskapelig koordinator, Tecnun (Spania) som administrativ koordinator, Linköping Universitet (Sverige), University of Strathclyde (Storbritannia), ICLEI – Local Governments for Sustainability, DIN samt 7 byer (Bristol, Glasgow, Kristiansand, Riga, Roma, San Sebastian, Vejle). Prosjektet skal levere «resilience management guidelines» for Europa. Innlegget forklarer prosjektets struktur, arbeidsmåter samt de viktigste praktiske prosjektresultatene. Foredragsholdere: John Krogstie Gerd Seehuus Leif Skiftenes Flak John Krogstie, NTNU Gerd Seehuus, Stavanger kommune Leif Skiftenes Flak, Universitetet i Agder
Default Presenter
10/29/2015 8:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry