Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry

Spotlight Videos

”SOLBIOPTA" - Lunsjforedrag, Senter for fornybar energi - 6/4 2011
Gabriella Tranell
4/6/2011 10:15:00 AM
View

11: Enkel lineær regresjon
Håkon Tjelmeland
10/27/2016 8:57:36 AM
View

12: Hendelser og sannsynlighet
Håkon Tjelmeland
12/5/2016 9:57:36 AM
View

Mandag
Default Presenter
5/11/2020 7:28:44 AM
View

Åpning Nokios 2010
Åpning ved Hans Christian Holte, direktør Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT
Nokios10
10/29/2010 11:20:37 AM
View

Recent Channels

Delta
Videoer til Delta-programmet i matematikk, samt tilsvarende campus-fag.
12/8/2017 10:48:51 AM
View

Fligg
Fligg
11/13/2019 2:20:52 PM
View

FY1001 - Mekanisk Fysikk
FY1001 - Mekanisk Fysikk
3/29/2019 10:11:43 AM
View

Institutt for Nevromedisin
Institutt for Nevromedisin
12/11/2017 9:55:38 AM
View

MA0001 - Brukerkurs i Matematikk
MA0001 - Brukerkurs i Matematikk
11/20/2017 1:11:58 PM
View

MTS6510 - Master of technology Management
Modulen gir deltakerne en generell innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor organisasjon, og ledelse. Det blir lagt vekt på å øve evnen til kritisk teorivurdering og praktisk problemformulering og problemløsning. Med utgangspunkt i en grunnleggende teoretisk forståelse utvikles studentenes ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og kontrollere resultatene av ulike en drings og utviklingstiltak.
8/23/2019 7:27:04 AM
View

NOKIOS 2015
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor arrangeres i Trondheim 27. - 29. oktober 2015. Møteplassen NOKIOS er åpen for alle aktører innen offentlig sektor. Vi jobber hvert år for å skape en konferanse for deltakere fra statlige etater, fylker, kommuner, forskningsinstitusjoner og leverandører. Målet med NOKIOS er å skape en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor. En rekke sentrale aktører: DIFI, UiO, NTNU og flere offentlige organer og bedrifter bidrar til å skape NOKIOS. Tema for NOKIOS 2015 er Evne til endring. Alle som jobber innen offentlig sektor må ha endringsevne. Vi opplever stadig oftere endring i organisering, endrede prosesser, endret teknologi og endrede forventninger i forhold til hvordan offentlige tjenester tilbys. Årets program har ulike aspekter knyttet til hovedtemaet.
11/20/2017 2:40:39 PM
View

TEP4120 - Termodynamikk 1
TEP4120 - Termodynamikk 1
4/16/2018 11:16:55 AM
View

Termisk fysikk
Termisk fysikk
3/29/2019 8:36:27 AM
View

TFE4120 - Elektromagnetisme
TFE4120 - Elektromagnetisme
11/21/2017 1:52:45 PM
View

TFY4104 - Fysikk - høst 2015
Hovedtema: Dynamikk, elektromagnetisme. Detaljert innhold: Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Konserveringslover. Harmonisk svingning, resonans. Elektromagnetisme: Elektrostatikk, magnetisme, elektromagnetisk induksjon, DC- og AC-kretser.
4/2/2019 7:30:22 AM
View

TFY4106 - Fysikk (2014)
Emnet gir studenten en fordypning i og videreføring av fysikken fra videregående skole, med særlig vekt på teknologiske anvendelser. Hovedtema: Dynamikk, bølgefysikk, termodynamikk. Detaljert innhold: Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Bølgefysikk: Svingninger. Pendel. Mekaniske bølger. Lydbølger. Dopplereffekt. Interferens. Termodynamikk: Termisk utvidelse. Varmekapasitet. Varmetransport. Adiabatiske prosesser i ideell gass, sykliske varmekraft- og kjøleprosesser, Carnot-prosessen. Varmelærens 1. og 2. hovedsetning.
3/29/2019 8:35:56 AM
View