Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry

Spotlight Videos

1: Telenor Guest lecture part 1
Bjørn J. Villa
20.03.2017 12:30:00
View

”SOLBIOPTA" - Lunsjforedrag, Senter for fornybar energi - 6/4 2011
Gabriella Tranell
06.04.2011 10:15:00
View

11: Enkel lineær regresjon
Håkon Tjelmeland
27.10.2016 08:57:36
View

12: Hendelser og sannsynlighet
Håkon Tjelmeland
05.12.2016 09:57:36
View

Åpning Nokios 2010
Åpning ved Hans Christian Holte, direktør Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT
Nokios10
29.10.2010 11:20:37
View

Recent Channels

Delta
Videoer til Delta-programmet i matematikk, samt tilsvarende campus-fag.
08.12.2017 10:48:51
View

MA0001 - Brukerkurs i Matematikk
MA0001 - Brukerkurs i Matematikk
20.11.2017 13:11:58
View

NOKIOS 2015
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor arrangeres i Trondheim 27. - 29. oktober 2015. Møteplassen NOKIOS er åpen for alle aktører innen offentlig sektor. Vi jobber hvert år for å skape en konferanse for deltakere fra statlige etater, fylker, kommuner, forskningsinstitusjoner og leverandører. Målet med NOKIOS er å skape en nettverksarena for utvikling av en helhetlig og moderne offentlig sektor. En rekke sentrale aktører: DIFI, UiO, NTNU og flere offentlige organer og bedrifter bidrar til å skape NOKIOS. Tema for NOKIOS 2015 er Evne til endring. Alle som jobber innen offentlig sektor må ha endringsevne. Vi opplever stadig oftere endring i organisering, endrede prosesser, endret teknologi og endrede forventninger i forhold til hvordan offentlige tjenester tilbys. Årets program har ulike aspekter knyttet til hovedtemaet.
20.11.2017 14:40:39
View

TEP4120 - Termodynamikk 1
TEP4120 - Termodynamikk 1
16.04.2018 11:16:55
View

TFE4120 - Elektromagnetisme
TFE4120 - Elektromagnetisme
21.11.2017 13:52:45
View