Channel - TFY4106 - Fysikk (2014)
Emnet gir studenten en fordypning i og videreføring av fysikken fra videregående skole, med særlig vekt på teknologiske anvendelser. Hovedtema: Dynamikk, bølgefysikk, termodynamikk. Detaljert innhold: Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Bølgefysikk: Svingninger. Pendel. Mekaniske bølger. Lydbølger. Dopplereffekt. Interferens. Termodynamikk: Termisk utvidelse. Varmekapasitet. Varmetransport. Adiabatiske prosesser i ideell gass, sykliske varmekraft- og kjøleprosesser, Carnot-prosessen. Varmelærens 1. og 2. hovedsetning.
3/29/2019 8:35:56 AM

Channel Videos

1: Intro, time1
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/18/2014 8:15:00 AM
View

10: Mekanisk energibevarelse. Friksjonsarbeid. Eksempler
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/4/2014 2:15:00 PM
View

11: Informasjon om labopplegget.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/4/2014 3:15:00 PM
View

12: Impuls. Impulsbevarelse. Kollisjoner.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/8/2014 8:15:00 AM
View

13: Sentralt støt. Rakettprinsipp.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/8/2014 9:15:00 AM
View

14: Massesenter/Tyngdepunkt.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/11/2014 2:15:00 PM
View

15: Tyngdepunktbevegelsen. Rotasjon. Sirkelbevegelse
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/11/2014 3:15:00 PM
View

16: Sirkelbevegelse. Rotasjonsenergi. Treghetsmoment.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/15/2014 8:15:00 AM
View

17: Treghetsmoment. Steiners sats. Ren rulling.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/15/2014 9:15:00 AM
View

18: Rulling. Sluring. Friksjonsarbeid. Dreiemoment.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/18/2014 2:15:00 PM
View

19: Dreieimpuls. N2 for rotasjon. Arbeid ved rotasjon.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/18/2014 3:15:00 PM
View

2: Størrelser og enheter. Kinematikk.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/21/2014 2:15:00 PM
View

21: Rotasjonsdynamikk, eksempler.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/22/2014 9:15:00 AM
View

22: Eksempler, rotasjonsdynamikk
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/25/2014 2:15:00 PM
View

24: Svingninger. Harmonisk oscillator.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/29/2014 8:15:00 AM
View

25: Energi i harmonisk oscillator. Dempet fri svingning
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/29/2014 9:15:00 AM
View

26: Tvungen svingning. Resonans
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/2/2014 2:15:00 PM
View

27: Matematisk pendel. Fysisk pendel.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/2/2014 3:15:00 PM
View

28: Bølger; innledning. Harmonisk bølge
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/6/2014 8:15:00 AM
View

29: Transversal bølge på streng
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/6/2014 9:15:00 AM
View

3: Kinematikk. Eksempler.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/21/2014 3:15:00 PM
View

30: Elastisitet. Lydbølger
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/9/2014 2:15:00 PM
View

31: Lydbølger. Energitransport i bølger
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/9/2014 3:15:00 PM
View

32: Energitransport. Midlere energitetthet. Intensitet
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/13/2014 8:15:00 AM
View

33: Desibelskalaen. Kulebølger. Sylinderbølger. Plane bølger. Stående bølger
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/13/2014 9:15:00 AM
View

34: Stående bølger
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/16/2014 2:15:00 PM
View

35: Dopplereffekt. Svevning
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/16/2014 3:15:00 PM
View

36: Svevning. Interferens
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/20/2014 8:15:00 AM
View

37: Termisk fysikk: System og omgivelser. Trykk. Temperatur
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/20/2014 9:15:00 AM
View

39: Varme. Varmekapasitet. Faseoverganger. Latent varme
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/23/2014 3:15:00 PM
View

4: Sirkelbevegelse.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/25/2014 8:15:00 AM
View

41: Varmetransport. Konveksjon. Varmeledning, Fouriers lov
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/27/2014 9:15:00 AM
View

42: Varmeledning. Analogi mellom Fouriers lov og Ohms lov.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/30/2014 2:15:00 PM
View

43: Stråling. Svart legeme. Stefan-Boltzmanns lov. Emissivitet. Plancks fordelingslov. Wiens forsky
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/30/2014 3:15:00 PM
View

44: Stråling, eksempler. Mikroskopisk tolkning av trykk og temperatur
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/3/2014 8:15:00 AM
View

45: Reversibel og irreversibel prosess. Arbeid. Indre energi. Første hovedsetning - energibevarelse
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/3/2014 9:15:00 AM
View

46: Cp og Cv for ideell gass. Ekvipartisjonsprinsippet. Adiabatisk prosess
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/6/2014 2:15:00 PM
View

47: Kretsprosesser. Carnotprosessen. Virkningsgrad
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/6/2014 3:15:00 PM
View

48: Varmekraft- og kjølemaskiner. Virkningsgrad. Effektfaktor. Demo
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/10/2014 8:15:00 AM
View

49: Bensinmotor (Otto-syklus)
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/10/2014 9:15:00 AM
View

5: Newtons lover. Fundamentale krefter.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/25/2014 9:15:00 AM
View

50: 2. hovedsetning. Entropi
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/13/2014 2:15:00 PM
View

52: Eksamensgjennomgang, time 1
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/17/2014 8:15:00 AM
View

53: Eksamensgjennomgang, time 2
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/17/2014 9:15:00 AM
View

54: Eksamensgjennomgang time1og2
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/20/2014 2:15:00 PM
View

55: Spørretime
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
12/15/2014 9:00:00 AM
View

6: Tyngde. Normalkraft. Snordrag. Friksjon.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/28/2014 2:15:00 PM
View

7: Friksjon. Newtons lover, problemløsningsstrategi.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/28/2014 3:15:00 PM
View

8: Friksjon; snor rundt sylinder. NB! opptak fra 2012
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng. Denne forelesningen er fra høsten 2012 og har samme innhold. Dette er grunnet at opptaket fra 2014-forelesningen var defekt.
Jon Andreas Støvneng
9/1/2014 8:15:00 AM
View

9: Arbeid. Effekt. Kinetisk energi. Konservativ kraft. Potensiell energi.
Forelesning i TFY4106, en del av serien: Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/1/2014 9:15:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry