Channel - TFY4104 - Fysikk - høst 2015
Hovedtema: Dynamikk, elektromagnetisme. Detaljert innhold: Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Konserveringslover. Harmonisk svingning, resonans. Elektromagnetisme: Elektrostatikk, magnetisme, elektromagnetisk induksjon, DC- og AC-kretser.
4/2/2019 7:30:22 AM

Channel Videos

1: Praktisk informasjon
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/17/2015 8:15:00 AM
View

10: Kinetisk energi. Konservativ kraft. Potensiell energi. Mekanisk energibevarelse. Friksjonsarbeid
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/31/2015 9:15:00 AM
View

11: Energibevarelse, eksempler
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/4/2015 10:15:00 AM
View

12: Impuls. Impulsbevarelse. Kollisjoner. Sentralt støt
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/4/2015 11:15:00 AM
View

13: Elastisk støt. Rakettprinsipp
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/7/2015 8:15:00 AM
View

14: Massesenter (Tyngdepunkt)
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/7/2015 9:15:00 AM
View

15: Potensiell energi for partikkelsystem i tyngdefeltet. Tyngdepunktbevegelsen. Rotasjon, innlednin
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/11/2015 10:15:00 AM
View

16: Sirkelbevegelse. Sylinderkoordinater. Rotasjonsenergi. Treghetsmoment. Kinetisk energi for stivt
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/14/2015 8:15:00 AM
View

17: Eksempler på beregning av treghetsmoment. Steiners sats.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/14/2015 9:15:00 AM
View

18: Rulling og sluring. Sykloide
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/18/2015 10:15:00 AM
View

19: Ren rulling på skråplan
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/18/2015 11:15:00 AM
View

2: Størrelser, enheter. SI-systemet. Kinematikk
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/17/2015 9:15:00 AM
View

20: Dreiemoment. Dreieimpuls. Newtons 2. lov for rotasjon. Bevaringslover oppsummert
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/21/2015 8:15:00 AM
View

21: Dreieimpuls for stivt legeme. Banedreieimpuls. Spinn. Rotasjon om akse med fast orientering.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/21/2015 9:15:00 AM
View

22: Arbeid ved rotasjon. Statisk likevekt. Eksempler: Snelle. Snooker.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/25/2015 10:15:00 AM
View

23: Eksempler: Presesjon. Piruett. Roterende foreleser med hjul.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/25/2015 11:15:00 AM
View

24: Svingninger: Hookes lov. Harmonisk oscillator.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/28/2015 8:15:00 AM
View

25: Energi i harmonisk oscillator. Dempet fri svingning
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
9/28/2015 9:15:00 AM
View

26: Tvungen svingning. Resonans
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/2/2015 10:15:00 AM
View

27: Matematisk pendel. Fysisk pendel
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/2/2015 11:15:00 AM
View

28: ElMag - oversikt. Elektrisk ladning. Coulombs lov
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/12/2015 8:15:00 AM
View

29: Elektrisk felt
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/12/2015 9:15:00 AM
View

3: Kinematikk. Skrått kast
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/21/2015 10:15:00 AM
View

30: E-felt fra punktladning og ladningsfordelinger
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/16/2015 10:15:00 AM
View

31: Feltlinjer for E-feltet. Elektrisk fluks. Elektrisk dipol. Dipolmoment
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/16/2015 11:15:00 AM
View

32: Dipolmoment, eksempler. Elektrisk potensial V
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/19/2015 8:15:00 AM
View

33: Potensiell energi for ladningssystem. Beregning av E-felt fra V
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/19/2015 9:15:00 AM
View

34: Ekvipotensial. V og E fra jevnt ladet plan
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/23/2015 10:15:00 AM
View

35: Metallers elektrostatiske egenskaper
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/23/2015 11:15:00 AM
View

36: Isolator/dielektrikum. Relativ permittivitet
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/26/2015 8:15:00 AM
View

37: Kondensator. Kapasitans. Kobling av flere kapasitanser
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/25/2015 9:15:00 AM
View

38: Kapasitans, eksempler. Energi i elektrisk felt
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/30/2015 10:15:00 AM
View

39: Elektrisk strøm og strømtetthet. Drudemodellen, Ohms lov.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
10/30/2015 11:15:00 AM
View

4: Kinematikk. Sirkelbevegelse
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/21/2015 11:15:00 AM
View

40: Ohms lov. Resistivitetens temperaturavhengighet. Kobling av flere motstander.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/2/2015 8:15:00 AM
View

41: Likestrømkretser. Elektrisk effekt. Kirchhoffs regler. RC-krets.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/2/2015 9:15:00 AM
View

42: RC-krets. Magnetisme som relativistisk fenomen
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/6/2015 10:15:00 AM
View

43: Magnetisk kraft. Ladning i uniformt magnetfelt. Biot-Savarts lov.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/6/2015 11:15:00 AM
View

45: Magnetisk kraft på elektrisk strøm. DC-motor.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/9/2015 9:15:00 AM
View

46: Magnetisk dipol og dipolmoment. Magnetisme
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/13/2015 10:15:00 AM
View

47: Magnetisme. Faradays induksjonslov
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/13/2015 11:15:00 AM
View

48: Lenz’ lov. Selvinduktans. Gjensidig induktans. Transformator
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/16/2015 8:15:00 AM
View

49: Selvinduksjon. Gjensidig induksjon. Energi i magnetfelt
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/16/2015 9:15:00 AM
View

5: Newtons lover. Newtons gravitasjonslov. Coulombs lov
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/24/2015 8:15:00 AM
View

50: RL-krets. AC spenningskilde
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/20/2015 10:15:00 AM
View

51: AC-kretser med R, L, C.
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
11/20/2015 11:15:00 AM
View

6: Tyngde. Normalkraft. Snordrag. Friksjon
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/24/2015 9:15:00 AM
View

7: Friksjon
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/28/2015 10:15:00 AM
View

8: Løsningsstrategi. Eksempler
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/28/2015 11:15:00 AM
View

9: Snorfriksjon. Arbeid. Effekt
Forelesning i TFY4104, en del av serien: FYSIKK, høst 2015. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
8/31/2015 8:15:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry