Channel - Termisk fysikk
Termisk fysikk
3/29/2019 8:36:27 AM

Channel Videos

1: Praktisk informasjon om emnet.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/7/2014 2:01:00 PM
View

10: Cp-Cv. Latent varme. Faseoverganger.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/20/2014 9:15:00 AM
View

11: Adiabatiske prosesser
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/22/2014 5:52:00 PM
View

12: Entalpi. Joule-Thomson-effekten
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/22/2014 5:53:00 PM
View

13: Carnotprosessen. Virkningsgrad.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/28/2014 1:33:00 PM
View

14: Kinetisk gassteori: Trykk og temperatur.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/28/2014 1:34:00 PM
View

15: Maxwells hastighetsfordeling.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/29/2014 6:25:00 PM
View

16: Maxwells hastighetsfordeling. Statistisk mekanikk: Boltzmannfaktoren. Ekvipartisjonsprinsippet.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/29/2014 6:27:00 PM
View

17: CV for toatomige molekyler. Harmonisk oscillator.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/3/2014 8:15:00 AM
View

18: Partisjonsfunksjonen. Z for harmonisk oscillator.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/3/2014 9:15:00 AM
View

19: CV for toatomige molekyler. Rotasjon. Translasjon. CV for krystaller.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/5/2014 3:46:00 PM
View

2: Hovedtema i emnet.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/7/2014 2:03:00 PM
View

20: Termodynamikkens 2. lov. Carnots teorem.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/5/2014 3:47:00 PM
View

21: Clausius` ulikhet. Entropi. S-T-diagram
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/10/2014 8:15:00 AM
View

22: Den termodynamiske identitet. Cp - CV
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/10/2014 9:15:00 AM
View

23: Entropiendring i reversible prosesser. Prinsippet om entropiens økning. Demo: Maxwellfordeling
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/12/2014 3:21:00 PM
View

24: Entropiendring i irreversible prosesser.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/12/2014 3:22:00 PM
View

25: Mikrofysisk tolkning av entropi; eksempler.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/18/2014 10:29:00 AM
View

26: Helmholtz fri energi.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/18/2014 10:32:00 AM
View

27: Gibbs fri energi. Likevektsbetingelse.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/20/2014 10:42:00 AM
View

28: Maxwell-relasjonene. Legendretransformasjon.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/20/2014 10:43:00 AM
View

29: Eksergi
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/24/2014 10:25:00 PM
View

3: Grunnbegreper. Trykk. Temperatur.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/8/2014 5:49:00 PM
View

30: Magnetiske systemer
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/24/2014 10:27:00 PM
View

31: Magnetisk kjøling
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/26/2014 10:15:00 AM
View

32: Materielt åpne systemer, kjemisk poensial
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
2/28/2014 11:15:00 AM
View

33: Likevektsbetingelser. Ideelle blandinger
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/3/2014 8:15:00 AM
View

34: Kjemiske likevekter
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/3/2014 9:15:00 AM
View

36: Clapeyrons ligning for koeksistens
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/5/2014 11:15:00 AM
View

37: Luftfuktighet. Fasediagram i (p,V,T)-rommet. Kritisk punkt
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/10/2014 8:15:00 AM
View

38: van der Waals tilstandsligning
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/10/2014 10:15:00 AM
View

39: Joule-Thomson-koeffisient med van der Waals gass. Svake oppløsninger
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/12/2014 8:15:00 AM
View

4: Tilstandsvariabler. Tilstandsligninger.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/8/2014 5:51:00 PM
View

40: Damptrykknedsettelse. Kokepunktforhøyelse. Frysepunktnedsettelse
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/12/2014 10:15:00 AM
View

41: Osmose. Stråling; innledning
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/17/2014 8:15:00 AM
View

42: Termodynamikk; Stefan-Boltzmanns lov, Entropi, Fri energi, Kjemisk potensial
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/17/2014 9:15:00 AM
View

43: Plancks strålingslov
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/19/2014 10:15:00 AM
View

44: Wiens forskyvningslov. Varmeledning og diffusjon; innledning
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/19/2014 11:15:00 AM
View

45: Stasjonær varmeledning; plansymmetri
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/24/2014 8:15:00 AM
View

46: Sylinder- og kulesymmetri. U-verdi. Konveksjon
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/24/2014 9:15:00 AM
View

48: Skalering. Brownske bevegelser. Newtons avkjølingslov
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2014 11:15:00 AM
View

49: Midlere fri veilengde. Transportkoeffisienter med kinetisk teori.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
4/7/2014 8:15:00 AM
View

5: Ideell gass. Eksempler med trykk.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/14/2014 9:19:00 AM
View

50: Eksempel: Ising i veibanen?
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
4/7/2014 9:15:00 AM
View

51: Sammendrag av pensum.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
4/9/2014 10:15:00 AM
View

52: Sammendrag. Eksamensoppgave.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
4/9/2014 11:15:00 AM
View

6: Målbare koeffisienter.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/14/2014 9:22:00 AM
View

7: Reversible prosesser. Arbeid.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/15/2014 10:15:00 AM
View

8: Indre energi.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/15/2014 11:15:00 AM
View

9: Varme. Kretsprosess. Adiabatisk prosess. Varmekapasitet.
Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.
Jon Andreas Støvneng
1/20/2014 8:15:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry