Channel - MTS6510 - Master of technology Management
Modulen gir deltakerne en generell innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor organisasjon, og ledelse. Det blir lagt vekt på å øve evnen til kritisk teorivurdering og praktisk problemformulering og problemløsning. Med utgangspunkt i en grunnleggende teoretisk forståelse utvikles studentenes ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og kontrollere resultatene av ulike en drings og utviklingstiltak.
8/23/2019 7:27:04 AM

Channel Videos

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry