Channel - FY1001 - Mekanisk Fysikk
FY1001 - Mekanisk Fysikk
3/29/2019 10:11:43 AM

Channel Videos

01: Introduksjon
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

02: Størrelser og enheter. SI-systemet. Kinematikk.
Fysiske størrelser og enheter. Omregning fra/til SI-enheter. Beskrivelse av bevegelse (kinematikk). Hastighet fra posisjon og akselerasjon fra hastighet med derivasjon. Posisjon fra hastighet og hastighet fra akselerasjon med integrasjon. I YF (Young & Freedman) er vi i kapitlene 2 og 3; i LL (Lien & Løvhøiden) er vi i kapittel 1.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

03: Størrelser og enheter. SI-systemet. Kinematikk.
Fysiske størrelser og enheter. Omregning fra/til SI-enheter. Beskrivelse av bevegelse (kinematikk). Hastighet fra posisjon og akselerasjon fra hastighet med derivasjon. Posisjon fra hastighet og hastighet fra akselerasjon med integrasjon. I YF (Young & Freedman) er vi i kapitlene 2 og 3; i LL (Lien & Løvhøiden) er vi i kapittel 1.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

04: Kinematikk: Konstant akselerasjon. Sirkelbevegelse.
Kast i tyngdefeltet. Uniform sirkelbevegelse. Vinkelhastighet. Sentripetalakselerasjon. Vinkelakselerasjon. YF: kap 2 og 3; LL kap 1.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

05: Kinematikk: Konstant akselerasjon. Sirkelbevegelse.
Kast i tyngdefeltet. Uniform sirkelbevegelse. Vinkelhastighet. Sentripetalakselerasjon. Vinkelakselerasjon. YF: kap 2 og 3; LL kap 1.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

06: Newtons lover. Fundamentale vekselvirkninger.
Newtons 3 lover (N1, N2, N3). Kort om fundamentale krefter i naturen. Elektrostatiske kontaktkrefter: trykk-, strekk- og friksjonskrefter. Masse og tyngde.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

07: Newtons lover. Fundamentale vekselvirkninger.
Newtons 3 lover (N1, N2, N3). Kort om fundamentale krefter i naturen. Elektrostatiske kontaktkrefter: trykk-, strekk- og friksjonskrefter. Masse og tyngde.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

08: Krefter og Newtons lover
Inertialsystemer. Relativitetsprinsippet. Superposisjonsprinsippet. Anvendelse av Newtons lover. Friksjon (tørr, våt)
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

09: Krefter og Newtons lover
Inertialsystemer. Relativitetsprinsippet. Superposisjonsprinsippet. Anvendelse av Newtons lover. Friksjon (tørr, våt)
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

10: Anvendelse av Newtons lover: Eksempler.
Dosert sving. Tau rundt sylinder.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

11: Anvendelse av Newtons lover: Eksempler.
Dosert sving. Tau rundt sylinder.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

12: Arbeid og energi
Arbeid. Kinetisk energi. Effekt. Konservative krefter. Potensiell energi. Energibevarelse.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

13: Arbeid og energi
Arbeid. Kinetisk energi. Effekt. Konservative krefter. Potensiell energi. Energibevarelse.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

14: Arbeid og energi – eksempler. Impulsbevarelse.
Tyngdefeltet. Ideell fjær – Hookes lov. Matematisk pendel. Glidning på friksjonsfri kvartsirkel. Impulsbevarelse.
Jon Andreas Støvneng
3/25/2019 9:25:46 AM
View

15: Arbeid og energi – eksempler. Impulsbevarelse.
Tyngdefeltet. Ideell fjær – Hookes lov. Matematisk pendel. Glidning på friksjonsfri kvartsirkel. Impulsbevarelse.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

16: Impulsbevarelse og Kollisjoner
Kollisjoner. Kraftstøt. Elastisk og uelastisk kollisjon. Sentralt støt. Rakettprinsipp.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

17: Impulsbevarelse og Kollisjoner
Kollisjoner. Kraftstøt. Elastisk og uelastisk kollisjon. Sentralt støt. Rakettprinsipp.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

18: Tyngdepunkt
Definisjon av massesenter/tyngdepunkt. Kontinuerlige massefordelinger. Eksempler.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

19: Tyngdepunkt
Definisjon av massesenter/tyngdepunkt. Kontinuerlige massefordelinger. Eksempler.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

20: Stive legemers kinematikk
Tyngdepunktbevegelse. Rotasjon. Sirkelbevegelse og sylinderkoordinater. Rotasjonsenergi. Treghetsmoment.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

21: Stive legemers kinematikk
Tyngdepunktbevegelse. Rotasjon. Sirkelbevegelse og sylinderkoordinater. Rotasjonsenergi. Treghetsmoment.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

22: Stive legemers kinematikk
Treghetsmoment, eksempler. Treghetsradius. Steiners sats. Kinetisk energi for stivt legeme. Rulling. Rullebetingelsen.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

23: Stive legemers kinematikk
Treghetsmoment, eksempler. Treghetsradius. Steiners sats. Kinetisk energi for stivt legeme. Rulling. Rullebetingelsen.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

24: Rotasjonsdynamikk, fast akse
Dreiemoment, Mekanisk likevekt, Eksempler: Vektstang, Bil, Snelle.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

25: Rotasjonsdynamikk, fast akse
Dreiemoment, Mekanisk likevekt, Eksempler: Vektstang, Bil, Snelle.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

26: Rotasjonsdynamikk, generelt
Eksempler: Atwood, Rulling på skråplan. Friksjonens rolle ved rulling og sluring. Dreiemoment. Dreieimpuls. Dreieimpulsbevarelse.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

27: Rotasjonsdynamikk, generelt
Eksempler: Atwood, Rulling på skråplan. Friksjonens rolle ved rulling og sluring. Dreiemoment. Dreieimpuls. Dreieimpulsbevarelse.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

28: Dreieimpuls for stivt legeme
N2 for rotasjon. («Spinnsatsen») Utledning av L_tot = L_bane + L_spinn. Eksempler: Jordas dreieimpuls. Piruett. Sykkelhjul+foreleser på kontorstol.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

29: Dreieimpuls for stivt legeme
N2 for rotasjon. («Spinnsatsen») Utledning av L_tot = L_bane + L_spinn. Eksempler: Jordas dreieimpuls. Piruett. Sykkelhjul+foreleser på kontorstol.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

30: Dreieimpuls for stivt legeme
Eksempler: Innhopp på karusell. Ikke-sentralt støt (kvalitativt om curling, snooker og bordtennis). Presesjon. Gyroskop.
Jon Andreas Støvneng
3/26/2019 9:25:46 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry