Teorier om grupper, veien til SPGR Del 1/3

Grupper som oppgaveløsende systemer