Teorier om grupper, veien til SPGR Del 2/3

Grupper som komplekse sosiale systemer.