Vurderingssystemer og vurderingens historie i Norge