DKNVS Akademiet - Meddelelse av Tor-Henning Iversen

Meddelelse av Tor-Henning Iversen: ”Plantedyrking på Den Internasjonale Romstasjonen skal styres fra NTNU” Foredrag av Brit Mæhlum: ”Språk i forandring – noen vitenskapshistoriske betraktninger”